Kansas City Mizzou Wired Hair Tie

$ 9.99 9.99

Qty

3 pieces

1. Black/Gold with Mizzou logo

2. White/Black with Mizzou logo

3. Black/Gold with Polka dots